Tầm nhìn:

Xây dựng thương hiệu nước giải khát Hùng Hậu trở thành một thương hiệu có tên tuổi và chỗ đứng trên thị trường trong nước vào năm 2025.

Xây dựng chiến lược Marketing mạnh mẽ để đưa sản phẩm nước giải khát Hùng Hậu xuất khẩu ra nước ngoài.

Sứ mệnh:

Làm ra các sản phẩm nước giải khát luôn đảm bảo các yếu tố như: Sạch, an toàn, bổ sung hàm lượng thiết yếu cho cơ thể và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Đưa lĩnh vực nước giải khát trở thành một thế mạnh thực sự góp phần xây dựng ngôi nhà chung Hùng Hậu phát triển bền vững và lớn mạnh.