TRỤ SỞ

Địa chỉ: 613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, Tp. HCM.
Phone: (+84) 28 3977 0333 | Hotline: 0966 210 333
Email: info@hunghau.vn | Website: www.beverages.hunghau.vn

Enter street adress here. Or any other information you want.

VĂN PHÒNG

Địa chỉ: 736 – 738 – 740 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.
Phone: (+84) 28 3977 0333 | Hotline: 0966 210 333
Email: info@hunghau.vn | Website: www.beverages.hunghau.vn